Ubezpieczenie od utraty dochodu – czym jest i kto powinien z niego skorzystać?

W ostatnich latach bardzo popularne stało się tzw. ubezpieczenie od utraty dochodu. Jego podstawowym zadaniem jest wystarczające zabezpieczenie finansowe w razie nagłego zwolnienia z pracy. Taka specyficzna polisa może zostać zawarta z wybranym bankiem w formie umowy dodatkowej, ewentualnie z firmą ubezpieczeniową jako całkowicie samodzielny produkt.

Kluczowe warunki ochrony

Ubezpieczenie od utraty dochodu to nic innego jak czasowa pomoc finansowa w sytuacji utraty jedynego źródła utrzymania. Obowiązuje ona zwłaszcza wtedy, gdy dojdzie do rozwiązania stosunku pracy lub dany zakład ogłosi upadłość. Jest ponadto możliwa do uzyskania w momencie niespodziewanego zaprzestania działalności przez pracodawcę i ostatecznego wyrejestrowania przez niego przedsiębiorstwa ze stosownego rejestru, a także niezdolności do pracy wskutek wypadku komunikacyjnego czy poważnej choroby. Wysokość świadczenia pieniężnego i długość okresu jego przydzielania zależy w ogromnej mierze od kształtu umowy oraz zawartych w niej zapisów. W tym czasie zwolniona osoba może poświęcić się w pełni poszukiwaniu nowego zatrudnienia. Omawiane ubezpieczenie nie zostanie natomiast z pewnością wypłacone w następujących przypadkach:

  • posiadania umowy o dzieło lub umowy zlecenie
  • gdy utrata pracy nastąpiła z naszej winy, ewentualnie na drodze porozumienia stron
  • w momencie naturalnego wygaśnięcia umowy na czas określony
  • kiedy w danej firmie udziałowcem jest krewny albo członek rodziny.

Opcja idealna dla konkretnych zawodów

Należy podkreślić, że ubezpieczenie od utraty dochodu ze strony ochronadochodu.pl jest rozsądnym rozwiązaniem zwłaszcza dla osób wykonujących wolne zawody, czyli m.in. lekarzy, radców prawnych, notariuszy, adwokatów, dentystów, muzyków, malarzy, pisarzy, architektów czy grafików komputerowych. Oczywiście z usługi mogą też bez problemu skorzystać wszyscy zatrudnieni w stabilnych firmach i korporacjach o ugruntowanej pozycji na rynku.

Biznes zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com